Hyresvillkor 2018

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

Hyrestagarens ansvar

Hyrestagaren ansvarar för hyrgodset under hela hyrtiden, dvs. från att varorna avhämtats eller då de levererats till hyrestagaren. Skulle kunden konstatera eventuella skador eller avsaknad avmaterial skall Norrorts Partytält snarast underrättas för åtgärd.Vid användning av möbler inomhus ansvarar hyrestagaren själv för att kontrollera så att inte vassa kanter ellergruskorn kan skada golvbeläggning. Sidodukarna skall alltid vara påsatta då tältet inte används. Vid mycket stark vind måste tältet förankras med extraspännband i stabila befästningar t.ex. i träd eller staket.Det är inte tillåtet att grilla eller laga mat i tältet. Grillfett och os går inte att tvätta bort. Häftklamrar, spikar eller klistermärken och andra självhäftande material får inte fästas på vare sig tält eller möbler. Skador och onödig nedsmutsning åtgärdas på hyrtagarens bekostnad.

Norrorts Partytält sköter leverans och montering

När vi skall leverera eller montera ansvarar hyrestagaren för att tältplatsen är tillgänglig vid avtaladtidpunkt. Ansvarig person skall vara på plats vid utsatt tid för att upplysa om rätt placering och om eventuella nedgrävda ledningar. Tältplatsen skall vara väl avstädad och markunderlaget skall vara av den beskaffenhet att montering kan ske utan extra uppallning, samt att förankring kan ske utan risk för skada på ev.ledningar under markytan. För extra arbeten utöver ordinarie upp- och nedmonteringstid och av Norrorts Partytält ej orsakade väntetider debiteras extra. Vid hämtning och nedmontering skall tältet vara tömt och urstädat vid avtaladtidpunkt.

Avbokning

Eventuell avbokning måste meddelas senast 20 dagar före första hyrdagen. Fullt pris kan annars debiteras.

Norrorts Partytält
info(at)norrortspartytalt.se

Telefon 070-9900181
 
Backvägen 8
746 34  Bålsta

Innehar F-skattsedel